Typ pracy
Dodatkowa
Typ umowy
Umowa zlecenie
Przeprowadzimy badania konstrukcji spawanych VT, MT, UT, PT na umowę zlecenie posiadamy stosowne uprawnienia - certyfikaty oraz sprzęt do badań.

Badania NDT są prowadzone przez wykwalifikowany personel badań nieniszczących posiadający certyfikaty kompetencji II stopnia zgodnie z normą PN-EN 473.

Ponadto prowadzę nadzorowanie i sprawdzanie narzędzi pomiarowo-kontrolnych oraz naprawę (suwmiarek, mikrometrów, pasametrów, zegarów.