Kategoria
Rodzaj
Szkoła policealna dla dorosłych wynajmie sale szkoleniowe.
Posiadamy dwie sale:
- mniejszą typowo szkoleniową (ławki, krzesła, tablica),
- większą z łóżkami kosmetycznymi oraz ławkami, krzesłami i tablicą.

Możliwość wynajęcia obu sal w tygodniu.