Kompensator przeznaczony jest do regulacji długości rurociągu przy montażu armatury kołnierzowej oraz zabezpieczenia rurociągu
przy występowaniu naprężeń w sieci.
Zakres wymiarowy od DN 50 - DN 1200
Info: www.kubwit.com.pl
e-mail:[email protected]
tel./fax: 68 453 54 35